.
 

ۼ : 22-06-22 17:35
20220701_Journal Club_ÿ
 ۾ : DSN
ȸ : 176  
1. Zeng, J et al., 2021, Endogenous stress-related signal directs shoot stem cell fate in Arabidopsis thaliana. Nat. Plants
https://doi.org/10.1038/s41477-021-00985-z

2. Wang et al., 2021, A transceptor–channel complex couples nitrate sensing to calcium signaling in Arabidopsis. Mol Plant
https://doi.org/10.1016/j.molp.2021.02.005

3. Gao, J et al., 2022, A robust mechanism for resetting juvenility during each generation in Arabidopsis. Nat. Plants
https://doi.org/10.1038/s41477-022-01110-4

4. Rosado et al., 2022, WRKY transcription factors and ethylene signaling modify root growth during the shade-avoidance response, Plant Physio
https://doi.org/10.1093/plphys/kiab493

5. Susila et al., 2021, Florigen sequestration in cellular membranes modulates temperature-responsive flowering. Science
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abh4054