.
 

ۼ : 21-10-29 11:23
21.11.05 Journal club_Hojun Lim
 ۾ :
ȸ : 298  
1. Cell surface and intracellular auxin signalling for H+ fluxes in root growth. Li et al., Nature. 2021
https://www.nature.com/articles/s41586-021-04037-6

2. DIX domain polymerization drives assembly of plant cell polarity complexes. van Dop et al., Cell. 2020
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420300581?via%3Dihub

3. Endogenous stress-related signal directs shoot stem cell fate in Arabidopsis thaliana. Zeng et al., Nature plants. 2021
https://www.nature.com/articles/s41477-021-00985-z

4. Local brassinosteroid biosynthesis enables optimal root growth. Vukašinović et al., Nature plants. 2021
https://www.nature.com/articles/s41477-021-00917-x

5. Plant 22-nt siRNA mediate translational repression and stress adaptation. Wu et al., Nature. 2020
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2231-y