.
 

ۼ : 20-07-31 14:19
20200808_journal club_Heejae
 ۾ :
ȸ : 377  
1. Duan et al., 2020, FERONIA controls pectin-and nitric oxide-mediated male-female interaction, Nature
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2106-2

(Selected)2. Zhao et al., 2020, Temperature-dependent growth contributes to long-term cold sensing, Nature
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2485-4

3. Altmann et al., 2020, Extensive signal integration by the phytohormone protein network, Nature
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2460-0

4. Reichart et al., 2020, Peptide signalling for drought-induced tomato flower drop, Science
https://science.sciencemag.org/content/367/6485/1482/tab-pdf

5. Ouyang et al., 2020, Liquid-liquid phase transition drives intra-chloroplast cargo sorting, Cell
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420302221