.
 

ۼ : 16-12-02 17:18
20161203 - Seungchul - normality, varience test with R for t-test
 ۾ :
ȸ : 702  
   test_qqplot.html (784.0K) [2] DATE : 2016-12-03 09:16:13
   test_normality_variance_test.html (797.4K) [4] DATE : 2016-12-03 09:45:51
   dental.csv (147byte) [0] DATE : 2016-12-03 09:17:12
normality, varience test for t-test

check pdf file and install R to your computer
also download dental.csv file for practice